Gramy wyłacznie na żywo!
Irek Dudek

Shakin` Telegram

Jeśli chcesz być powiadamiany o najważniejszych depeszach dotyczących Shakin Dudi, skrupulatnie przygotowy- wanych przez Dział Propagandy i Czarnego P.R., zapisz się na Shakindudowy Telegram!

Zamawianie koncertów
Koncert Shakin Dudi

Depesze

Koszulki

28-01-2005 | dusza

Na prośbę zainteresowanych już można kupić koszulki za zaliczeniem pocztowym.
IrekDudek.pl Rawa Blues Festival
Copyright © 2004-2014 Shakin' Dudi
webdesign / cms / admin: Remigiusz Orowski